Vårt genuina intresse för ett samarbete med Dig, samt att vi finns där Du finns,
är en given förutsättning för att våra gemensamma projekt ska bli framgångsrika.
Vi kan elinstallationer från dem allra minsta upp till de mest komplexa hög- och lågspänningsinstallationerna med modernaste tekniken.

Elinstallationer har alltid varit grundstenen i Relabs verksamhet,
från snabba serviceuppdrag till totalentreprenader av högsta komplexitet.
Vid alla projekt kommer vår erfarenhet och vårt kunnande väl till pass.
Idag går t.ex. ofta el-, tele- och datainstallationer hand i hand. Vår breda erfarenhet och höga kompetens inom alla dessa områden gör att vi kan ta ett totalansvar för
projektens genomförande, en nödvändig trygghet för dig som kund.

Relabs företagspolicy är att alltid vara med när det händer. Vi ligger långt framme även när det gäller andra delar av vår verksamhet. Inom el-området är ofta tele-, signal- och automationskunnande en nödvändighet.

Kunskap - Kvalitet - Efektivitet
Alla våra elektriker och tekniker är utbildade och uppdaterade i de regler och standader som gäller för den typ av installation dom är där för att utföra.
Installationen sker enbart med kvalitets material samt testas och dokumenteras enl. gällande standard. Vår personal använder sig utav Epocket Handyman för att på plats hos er kunna registrera sin tid och användt material. Allt för att ni som kund
skall känna att ni fått en kavlitetsmässig och kostnadsefektiv installation.Vi använder oss utav Epocket Handyman

Vi är medlemmar i installatörsorganisationen EIO Copyright 2010 © relab.se. All rights reserved.