Automation är ett av våra specialområden där vi har hög kompetens och arbetar med det senaste inom området.

Vi arbetar med automationsprojekt åt industriföretag i södra Sverige, främst företag inom livsmedels-, plast- och träindustrin. Vi kan utföra projekt med totalansvar eller bara delar av projekt t.ex. apparatskåpstillverkning, installation eller program för plc.

Vid projektering av apparatskåp använder vi AutoCAD med kopplingar i ElproCad. Vi har stor erfarenhet av programmering av olika plc-fabrikat, Mitsubishi, Siemens, Hitachi, SATT, Omron, Telemecanique mfl. Vi är väl förtrogna med respektive fabrikats programvara.

Många av de företag vi samarbetar med exporterar största delen av sina maskiner, så våra apparatskåp och maskininstallationer finns i hela världen. Vid åtskilliga tillfällen har vi också utfört installationer och idrifttagningar utomlands.








Vi är medlemmar i installatörsorganisationen EIO Copyright 2010 © relab.se. All rights reserved.