• Vi projekterar och installerar nätverkssystem.
  • Installerar alla typer av datanät, allt från det mindre kontorsnätet till kraftfulla fiberoptiska nät.
  • Fiberinstallationer för multimod samt singelmod med egna svetsar och testinstrument.
  • Trådbundna och trådlösa bredbandsinstallationer.
  • Säljer och installerar hårdvaror såsom routrar, brandväggar, switchar osv.
  • Komplettering av elkraft till nätverk, alltifrån enkelt vägguttag till avbrottsfri kraft.


Vi utför installation och underhåll av tekniska larm och säkerhetssystem,
såsom inbrottslarm, passagesystem, kamerasystem, brandlarm och porttelefoner.

Vi har ett tätt samarbete med och är utbildade av de större  tillvekarna i system från  Bevator, Teletec connect, RCO och Elatac.Vi installerar både analoga och digitala telenät i allt från bostäder till större företag
och kan anpassa ert befintliga analoga nät till dagens standard för bredbands/ip telefoni.Vi är medlemmar i installatörsorganisationen EIO Copyright 2010 © relab.se. All rights reserved.